Losy Żołnierza - Zgłoszenie do konkursu

Zanim zgłosisz szkołę, przeczytaj!!!

Proszę dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza.

W razie ewentualnych problemów proszę o kontakt na adres e-mail: sekretariatkonkursu@losyzolnierza.pl


Zgłoszenie szkoły do
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
"Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia - losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922"
- kategoria: projekt edukacyjny

Pełna nazwa szkoły
Ulica oraz numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Delegatura Kuratorium Oświaty:
Kuratorium Oświaty:
Liczba zespołów:
Liczba uczniów:
Nazwisko i imię nauczyciela do kontaktu:
Telefon kontaktowy:
Email do kontaktu: