Losy Żołnierza - Zgłoszenie do konkursu

Zanim zgłosisz szkołę, przeczytaj!!!

Proszę dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Konieczne jest zaznaczenie, typu placówki (sp, szkoła branżowa I stopnia).
W razie ewentualnych problemów prosę o kontakt na adres e-mail: sekretariatkonkursu@losyzolnierza.pl


Zgłoszenie szkoły

XXIX edycja Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864.
Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność"

Pełna nazwa szkoły
Ulica oraz numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Delegatura Kuratorium Oświaty:
Kuratorium Oświaty:
Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego:
Liczba uczniów:
Telefon kontaktowy:
Email do kontaktu:
szkoła podstawowa
zasadnicza szkoła zawodowa
W przypadku zespołów szkół można zaznaczyć kilka opcji