Losy Żołnierza - Zgłoszenie do konkursu

Zanim zgłosisz szkołę, przeczytaj!!!

Proszę dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza.
Konieczne jest zaznaczenie, typu placówki (sp, gim, zsz).
W razie ewentualnych problemów prosę o kontakt na adres e-mail: sekretariatkonkursu@losyzolnierza.pl


Zgłoszenie szkoły

XXIV edycja Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego
"Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948.
W walce o wolną Polskę"

Pełna nazwa szkoły
Ulica oraz numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Delegatura Kuratorium Oświaty:
Kuratorium Oświaty:
Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego:
Liczba uczniów:
Telefon kontaktowy:
Email do kontaktu:
szkoła podstawowa
gimnazjum
zasadnicza szkoła zawodowa
W przypadku zespołów szkół można zaznaczyć kilka opcji