Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie

 

  • aan_UR-09208_2.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_4.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_16.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_42.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_47.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_82.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_5.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_10.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_28.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_36.jpg
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA - więcej informacji

 

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy wyniki etapu wojewódzkiego XXVIII edycji Konkurs Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej".

 

Lista wyników uczniów na etapie wojewódzkim (szkoły podstawowe)

 

Lista wyników uczniów na etapie wojewódzkim (branżowe szkoły I stopnia)

 

Wynik przypisany z imieniem i nazwiskiem jest dostępny po zalogowaniu.

Od dnia dzisiejszego liczymy 5 dni na ewentualne odwołania od wyników etapu rejonowego Konkursu.

Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego zostanie zamieszczona po okresie odwoławczym.

Informujemy, że do etapu ponadwojewódzkiego bezwzględnie kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 38 punktów.

Natomiast jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia w województwie uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony.

Komitet Organizacyjny Konkursu