Rodzaj zadania publicznego:

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Organizacja i przeprowadzenie finału XXVII Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Tytuł zadania publicznego:

Organizacja i przeprowadzenie finału XXVII Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia”

Opis zadania:

Zadanie polega na zorganizowaniu finału XXVII Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. Ten etap edukacji sprzyja rozwijaniu zainteresowań i wyborom ścieżki kształcenia. Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich sił, zweryfikowania wiedzy. Konkurs wpisuje się w inne działania Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych DELTA proponowane uczniom uzdolnionym, chcącym rozwijać swoje zainteresowania. Jest uzupełnieniem oferty o propozycje dla uczniów zainteresowanych obszarem humanistycznym, zwłaszcza historycznym.
Konkurs ma status konkursu tematycznego, jest organizowany we współpracy z Kuratorami Oświaty w całej Polsce pod patronatem Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka.  Organizowany jest w czterech etapach: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. W pierwszych trzech etapach uczniowie wypełniają arkusze z zadaniami otwartymi i zamkniętymi nt. wybranego okresu historycznego. Pierwszy etap realizowany jest bezpośrednio w szkołach, z których uczniowie biorą udział w Konkursie. Etap rejonowy i wojewódzki przeprowadzają komisje powołane przez Kuratorów Oświaty. Zadania opracowuje zespół autorów i recenzentów pod merytorycznym nadzorem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Podczas dwudniowych zawodów IV etapu ogólnopolskiego, które odbywają się w Warszawie uczniowie wykonują zadania z zakresu historii powszechnej oraz dziejów oręża polskiego od X do XX w., z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki. W zawodach wykorzystywane są zbiory Muzeum Wojska Polskiego, merytorycznego i logistycznego wsparcia udzielają pracownicy Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dofinansowanie: 136 000,00 złotych


Całkowita wartość zadania: 196 840,00 złotych