Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu
Organizatorzy Konkursu:

- Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty
Współorganizatorzy Konkursu:
- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita
- Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”
- Muzeum Wojska Polskiego
Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie

 

  • aan_UR-09208_2.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_4.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_16.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_42.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_47.jpg
  • sn_Losy 2023_Zamek_Krolewski_82.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_5.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_10.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_28.jpg
  • sn_Losy_Grob_Nieznanego_36.jpg
ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA - więcej informacji

KOMUNIKAT KOŃCOWY

dotyczący przebiegu XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy

 

 

1. W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 Komitet Organizacyjny Konkursu zarekomendował Ogólnopolskiemu Koordynatorowi Konkursu zakończenie XXVI edycji Konkursu na etapie wojewódzkim.

2. Zaświadczenia i dyplomy laureata i finalisty Konkursu zostaną przesłane do szkół lub wręczone w kuratoriach oświaty, zgodnie z decyzjami wojewódzkich koordynatorów konkursu.

3. Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników na etapie wojewódzkim. Wszyscy uczestnicy, którzy przystąpili do tego etapu uzyskali tytuł laureata (329 uczestników) bądź finalisty (46 uczestników). Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia osiągnęło aż 16 uczestników.

4. Wyrażamy nadzieję, że zaistniała tegoroczna sytuacja ma charakter incydentalny i kolejne edycje Konkursu będą już przeprowadzane zgodnie z regulaminem na wszystkich planowanych etapach.

5. Słowa podziękowania za włożony wysiłek organizacyjny kierujemy również do wojewódzkich koordynatorów konkursu i dyrektorów szkół oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Gorąco zachęcamy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu.


 

Komitet Organizacyjny Konkursu