Losy Żołnierza - Strona Główna
Menu
Strona główna
Konkurs Historyczny
Olimpiada Tematyczna
Terminarz
Kontakt
Koordynatorzy Wojewódzcy
Najczęœciej zadawane pytania
WITAMY NA STRONIE KONKURSU HISTORYCZNEGO ORAZ OLIMPIADY
LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO
IM. MJRA MARKA GAJEWSKIEGO
Tradycja to jeden fundamentów naszej tożsamości, nasza pamięć o przeszłości. Kultywujemy ją w rodzinach, i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej, w wojsku, w organizacjach społecznych i związkach wyznaniowych. Jej wychowawcze znaczenie doceniają wszyscy, począwszy od rodziców i dziadków, dostrzegają je szerokie kręgi nauczycieli, wychowawców i wojskowych, działaczy państwowych i społeczników, a przede wszystkim weterani - uczestnicy i świadkowie wydarzeń historycznych. Dlatego właśnie - Porozumienie Organizacji Kombatanckich miasta Płocka oraz Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari wspierając naszą działalność. Można powiedzieć, że tradycję dostrzega, ceni i pielęgnuje każdy Polak, mieszkający w Rzeczypospolitej, jak i w diasporze rozsianej po świecie.

Już po raz dziewiętnasty, w roku szkolnym 2013/2014, rozgrywany będzie Ogólnopolski Konkurs Historyczny, a po raz siódmy Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego... organizowane przez współdziałające ze sobą ściśle:
- Komisję Konkursu powołaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
- Komitet Główny Olimpiady powołany przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.Wejdź,
aby uzyskać informacje dotyczące
KONKURSU HISTORYCZNEGO
(szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe)

Wejdź,
aby uzyskać informacje dotyczące
OLIMPIADY TEMATYCZNEJ
(licea ogólnokształcące)